Aquestes són les grans novetats en la declaració de la renda

18 d'abril de 2023

Fa pocs dies va començar una nova campanya de la declaració de la renda. Un procés anual en el qual s’han de presentar tots els ingressos de l’any fiscal i les deduccions aplicables.

És comú que cada any s’introdueixin novetats que afectin directament alguns contribuents. Compartim els canvis que s’han implementat en aquest exercici de la declaració de la renda 2023.

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

 • Les persones que hagin ingressat més de 22.000 € procedents d’un únic pagador o 14.000 € de diversos pagadors. En el segon cas, la suma dels ingressos percebuts pel segon pagador ha de superar els 1.500 € a l’any.
 • Els qui percebin pensions compensatòries del seu cònjuge o si el pagador no té l’obligació de retenir impostos (o aquests tenen un tipus fix).

Quines són les dates clau per a presentar la declaració de la renda?

Les dates límit per a presentar la declaració de la renda quasi no han sofert canvis en comparació amb l’exercici anterior.

Es troben incloses en el calendari del contribuent per al 2023 que ha estat publicat per l’Agència Tributària.

 • De l’11 d’abril fins al 30 de juny de 2023: presentació per Internet de les declaracions de la renda i patrimoni de 2022.
 • Del 5 de maig fins al 30 de juny de 2023: l’Agència Tributària podrà gestionar les declaracions dels contribuents per telèfon (sol·licitud activa des del 3 de maig fins al 29 de juny).
 • De l’1 de juny al 30 de juny de 2023: l’Agència Tributària podrà tramitar de manera presencial les declaracions en les seves oficines (sol·licitud des del 25 de maig fins al 29 de juny).

Novetats en la declaració de la renda relacionades amb el sector immobiliari

Enguany s’introdueixen una sèrie de canvis que afecten directament el sector immobiliari.

 • Rendiments de guanys i pèrdues patrimonials

Dins dels guanys i pèrdues patrimonials, s’han agregat tres noves caselles en la secció “altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials”:

 • L’ajuda del Bo Cultural Jove corresponent.
 • Les ajudes públiques al lloguer que pugui rebre el contribuent.
 • L’ajuda de 200 euros per a persones físiques amb baixos nivells d’ingressos i patrimonis.

Així mateix, s’han incorporat tres nous subapartats en l’apartat de “guanys i pèrdues patrimonials derivades de les transmissions d’altres elements patrimonials”:

 • Per a la transmissió d’immobles i drets reals sobre béns immobles.
 • Per al compliment de les obligacions de tinença i operativa amb monedes virtuals.
 • Un tercer subapartat per a altres elements de caràcter residual.
 • Modificacions en l’IRPF

Com ja vam avançar en el nostre article “Novetats en l’IRPF per la venda d’un pis a Mataró“, s’aplicaran modificacions en les escales de gravamen de l’IRPF.

Aquests canvis han estat aprovats retroactivament per a 2022 per algunes comunitats autònomes amb l’objectiu de mitigar l’augment dels preus que s’ha registrat al llarg de l’any.

Les modificacions es reflecteixen en els trams de tributació de l’IRPF per als “rendiments de mobiliaris i els guanys patrimonials” i estan relacionats amb els tipus de gravamen.

S’inclouen dos nous trams en la base liquidable de l’estalvi:

 • El tram d’entre 200.000 € i 300.000 €, que tributava al 26%, ascendeix al 27%.
 • El tram a partir de 300.000 €, que tributava al 26%, ascendeix al 28%.
 • Deduccions per la millora d’eficiència energètica

La deducció per obres de rehabilitació energètica d’edificis d’ús majoritàriament residencial s’amplia fins al 31 de desembre de 2024. Aquestes són les deduccions que poden aplicar-se:

 • Deducció de fins a un 20% sempre que les obres contribueixin a una reducció d’almenys un 7% en la demanda de la calefacció i la refrigeració.
 • Deducció de fins a un 40% sempre que les obres contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe A o B.
 • Deducció d’un 60% per les obres realitzades en les quals s’aconsegueixi una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici. És necessari acreditar una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% com a mínim o una millora de la qualificació energètica per a obtenir una classe A o B.

Si les quantitats pagades superen el límit anual màxim per a la deducció, es podran deduir en els següents quatre anys. Això sí, sempre que es respecti el mateix límit anual i en cap cas la suma total de les quantitats deduïdes superi els 15.000 €.

 • Informar del lloguer turístic

Enguany s’ha restablert l’obligació d’informar sobre el lloguer turístic d’habitatges. Aquest requeriment ja existia en anys anteriors, però va ser anul·lada en el 2020 per una sentència del Tribunal Suprem.

declaració renda

Estàs buscant orientació en qualsevol tema relacionat amb el mercat immobiliari?

Area Real Estate, disposem d’un equip de 40 experts en el sector i més de 34 anys d’experiència en el mercat. La nostra atenció es caracteritza per ser honesta, pròxima i transparent.

No dubtis a contactar amb la nostra agència immobiliària a Mataró o Llavaneres per a obtenir més informació. Estem desitjant conèixer-te!

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?