Campanya renda 2021: com declarar el lloguer d’habitatge habitual

20 d'abril de 2021

La campanya de declaració de la renda 2021 a Espanya ja ha començat i durarà fins al pròxim 30 de juny de 2021, últim dia oficial per presentar la declaració de les rendes generades en 2020.

També destaquem diferents dates importants que han de tenir presents els contribuents:

 • Maig 4: S’obre la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la declaració de la renda en la modalitat telefònica.
 • Maig 27: S’obre la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la declaració de la renda en la modalitat presencial.

En cas que siguis propietari d’una o més habitatges destinats a lloguer, un dels conceptes que hauràs declarar són els guanys econòmics derivats de lloguer d’aquests pisos. Per això des Àrea Gestió Immobiliària volem ajudar-te amb aquest article com a arrendador perquè aquest any et sigui més fàcil incloure els guanys del teu pis en l’IRPF.

quant val el meu pis de llavaneres

Com declarar un pis en propietat que tinc llogat com a habitatge habitual?

Els propietaris dels habitatges llogats tenen l’obligació de declarar les rendes que s’obtenen d’aquests lloguers. Aquesta declaració s’ha de dur a terme a l’apartat de “Rendiments del capital immobiliari“.

Per calcular el rendiment de l’immoble, hem de tributar els ingressos obtinguts amb el lloguer i se li ha de restar les despeses deduïbles aplicant les reduccions pertinents.

A més, en cas que es tracti d’una propietat amb dos o més propietaris, caldrà que cada un d’ells declari en funció del seu coeficient de participació en l’immoble.

Els ingressos del lloguer s’han d’informar de forma íntegra, sense deduccions i sense comptar amb cap despesa, és a dir, s’ha d’informar de tot el que has arribat a ingressar amb el contracte de lloguer del teu pis o casa. En concret, els ingressos que han de declarar els propietaris són:

 • Les rendes de lloguer i les quantitats assimilades
 • L’import corresponent als béns cedits amb l’immoble. Per exemple, quan l’habitatge es lloga moblat
 • Les repercussions de qualsevol tipus que com a propietari facis a l’inquilí tant per obres, serveis, tributs, etc.

Posteriorment, els propietaris d’habitatges llogats poden deduir totes aquelles despeses relacionades amb l’habitatge. des de Àrea Gestió Immobiliària recomanem tenir tota la informació relativa a aquestes despeses ben documentada i conservant les factures corresponents per poder presentar-les en la declaració de la renda en el cas que se sol·licitin.

Les despeses que poden deduir són:

 • Despeses de comunitat ordinàries i derrames
 • Despeses d’administració
 • Impostos i taxes
 • interessos d’hipoteca (mai el principal de la quota)
 • Despeses de reparació i conservació (pintura, reparació d’instal·lacions elèctriques …)
 • Assegurances de l’immoble (llar, impagament de lloguer, RC …)
 • Amortització de l’immoble: comptabilitzant el 3% del major valor entre el valor d’adquisició i el valor de construcció

És important tenir present que les despeses dedicades a realitzar millores en l’habitatge han de computar com a inversió, i per tant no poden considerar-se com a despeses deduïbles. El tractament a rebre en aquest cas és considerar-los com a major valor de l’immoble, aplicant l’amortització corresponent.

Finalment, s’ha de calcular el rendiment net, que és la diferència entre el total d’ingressos i les despeses deduïbles. Cal tenir en compte que les despeses no poden superar els ingressos obtinguts, ja que el resultat seria negatiu. Si en algun cas això succeís i les despeses deduïbles superessin els ingressos obtinguts, el rendiment net seria igual a 0.

Com declarar si hi ha impagaments de lloguer?

Si es dona el cas en què l’inquilí no realitza els pertinents pagaments de lloguer, el propietari té l’obligació de declarar els ingressos, encara que aquest no els hagi rebut. No obstant això, la llei permet deduir l’import no ingressat mitjançant el concepte “saldo de dubtós cobrament“.

Aquesta deducció es pot realitzar en el cas que es compleixin algun d’aquests casos:

 • Que hagin transcorregut més de 6 mesos entre la primera reclamació i al 31 de desembre de 2020
 • Que l’inquilí es declari en situació d’insolvència

Càlcul de la base imposable

Una de les grans avantatges del lloguer d’habitatge habitual, és que compta amb una bonificació de el 60% del rendiment econòmic de pis, és a dir, que només has de pagar IRPF sobre el 40% del rendiment net del teu lloguer. Això és un dels motius pel qual actualment el lloguer és una de les millors opcions per obtenir rendibilitat dels teus estalvis o patrimoni.

Un cop aplicada la reducció corresponent, s’obté el rendiment net reduït, sobre el qual s’aplica el percentatge d’IRPF corresponent.

Cas pràctic

Anem a realitzar un cas pràctic per entendre-ho millor. Imaginem que la Marta té en propietat un pis a Llavaneres que té llogat a un matrimoni amb dos fills com a habitatge habitual, amb una renda mensual de 1.000 €.

Ingressos: 12.000 € (1.000 € x 12 mensualitats)

Despeses: 5.000 €

 • Interessos de capitals aliens, reparació i conservació: 1.500 €
 • Altres despeses fiscalment deduïbles: 3.500 €

Rendiment net: 7.000 €

Rendiment net reduït: 2.800 € (Apliquem la reducció de l’60% per lloguer d’habitatge habitual)

En aquest cas, la base imposable sobre la qual haurà de tributar Marta pel lloguer del seu pis a Llavaneres és de 2.800 €. Considerant que el percentatge d’IRPF a pagar per Marta per aquest habitatge seria de l’19%, Marta haurà de pagar un total de 532 € en la declaració de la renda sobre un rendiment net de 7.000 €.

En Àrea Gestió Immobiliària som agents immobiliaris especialitzats en la costa del Maresme, amb una experiència contrastada de més de 32 anys, un equip format per més 35 professionals i oficines d’atenció a el públic a Llavaneres, Mataró i Sant Vicenç de Montalt. Si estàs pensant en vendre o llogar la teva propietat, no dubtis en sol·licitar assessorament per part d’uns dels nostres experts sense cap tipus de compromís.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?