Com calcular la plusvàlua municipal a Mataró

28 de gener de 2022

En aquest article, t’explicarem com calcular la plusvàlua municipal a Mataró, ja que és un punt important a tenir en compte a l’hora de vendre una propietat.

En el moment de vendre un pis a Mataró, una de les principals despeses que hauràs de afrontar és el pagament de la plusvàlua municipal.

Com t’avançàvem en el nostre article “La nova Plusvàlua Municipal”, al novembre de 2021 va entrar en vigor un nou sistema de càlcul de la base imposable de la Plusvàlua Municipal. 

Un sistema amb dues metodologies que permeten al propietari poder triar la que li resulti més beneficiosa en el moment de vendre, donar o heretar una casa.

Com que aquest impost és de caràcter municipal, les taxes que han de pagar els venedors poden variar segons el municipi.

Plusvàlua municipal a Mataró

Perquè tinguis clar com es calcula aquest impost amb la nova fórmula, t’hem preparat un cas pràctic on te l’expliquem pas a pas.

quant val el meu pis de llavaneres

Descobreix com es calcula l’impost de plusvàlua municipal a la ciutat de Mataró amb les dues metodologies, a continuació.

Per a poder explicar cada mètode amb major claredat, ens imaginarem una situació en la qual:

Venem al 2022 una casa a Mataró el valor cadastral de la qual és de 200.000€ i que vam adquirir l’any 2011, és a dir, fa 11 anys.

Estimació Objectiva

1. Calcularem la base imposable de l’immoble

Per a fer-lo es multiplicarà el valor cadastral del sòl pels coeficients fixats en el Decret. Cada Ajuntament tindrà la possibilitat de modificar aquests coeficients a la baixa fins a un 15% amb l’objectiu d’adaptar-los a la realitat immobiliària del moment. 

tabla coeficientes plusvalia municipal
Taula publicada al Bulletí Oficial del Estat

Base Imposable: 200.000€ x 0,08% = 16.000€.

2. Obtindrem la quota tributària aplicant el tipus impositiu fixat per l’Ajuntament de Mataró, que correspon al 18%.

Mentre que en molts municipis el tipus d’impositiu varia depenent dels anys de possessió, a Mataró aquest tipus d’impost és de tipus fix, encara que depenent de l’any en què et trobis pot variar. Actualment (gener 2022) es troba en el 18%.

Quota Tributària: 16.000€ x 18% = 2.880€.

En aquest cas hipotètic, la quota tributària a pagar seria de 2.880€.

Estimació Real

1. Calculem el guany patrimonial restant el preu de transmissió amb el d’adquisició.

Posem el cas que l’habitatge l’adquirim per 150.000€ i al cap d’11 anys, el venem per 200.000€. El guany patrimonial seria de 50.000€.

2. Calculem la base imposable multiplicant el guany patrimonial amb el percentatge que fa referència al valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

Imaginem que aquest percentatge és del 40%. La base imposable serà de: 50.000€ x 40% = 20.000€.

3. Finalment, aplicarem el tipus impositiu fixat per l’Ajuntament de Mataró (18% a gener 2022).

En aquest cas, la quota tributària resultaria de multiplicar 20.000€ x 18%, tenint com a resultat 3.600€.

Per a acabar amb l’exemple, amb el mètode objectiu, la quantitat final a abonar en concepte de plusvàlua municipal a Mataró seria de 2.880€; i amb el mètode real, seria de 3.600€.

plusvalía municipal en mataró

La novetat d’aquesta nova plusvàlua municipal radica també en el fet que en aquelles transaccions en les quals no existeixi guany patrimonial, no serà necessari tributar.

No obstant això, a diferència del que succeïa en la normativa anterior, amb el nou reial decret sí que estaran subjectes a liquidació de l’impost les plusvàlues generades en menys d’un any.

En aquelles operacions en les quals s’hagi de pagar l’impost, es tindrà un termini de 30 dies hàbils des de la data de transmissió per a poder fer-ho. En el cas de Mataró,ha de liquidar-se a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Vols saber quins altres impostos i despeses estan associats a la venda d’una propietat? Descarrega’t de manera gratuïta la nostra Guia de Despeses i Fiscalitat i informa’t!

guia fiscalitat immobiliaria

Esperem que aquest article t’hagi estat d’ajuda per a calcular la plusvàlua municipal de Mataró pel teu propi compte.

A Area Real Estate som agents immobiliaris experts en la costa del Maresme amb una experiència contrastada de més de 30 anys i un equip format per 40 professionals. 

Si estàs interessat en la venda d’un habitatge, no dubtis a sol·licitar assessorament per part d’uns dels nostres experts sense cap mena de compromís, incloent la fiscalitat associada a la venda del teu pis.

NOTA: Contingut actualitzat al gener de 2022 sobre la base de la normativa vigent publicada. El contingut pot no estar del tot actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha sofert modificacions. Per a més informació contactar amb el nostre equip en el 93 018 51 67.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?