Com calcular la plusvàlua municipal a Sant Andreu de Llavaneres

28 de maig de 2021

En aquest articulo els volem mostrar com calcular la plusvàlua municipal a Sant Andreu de Llavaneres ja que és un punt important a tenir en compte a l’hora de vendre una propietat.

A l’hora de vendre una propietat a Sant Andreu de Llavaneres, un de les principals despeses que hauràs d’afrontar és el pagament de la plusvàlua municipal, una taxa que varia depenent de l’ajuntament i que té en compte l’increment de valor dels terrenys en els quals se sustenta l’immoble que està disposat a vendre.

Com que aquest impost és de caràcter municipal és comú trobar que les taxes que es troben els venedors poden variar segons el municipi i encara que els immobles tinguin valors similars, les taxes variaran independentment.

Plusvàlua municipal a Sant Andreu de Llavaneres

Perquè tinguis clar com es calcula aquest impost i d’on sali cada valor, a continuació, hem preparat un article on expliquem pas a pas com es calcula l’impost de plusvàlua municipal en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

quant val el meu pis de llavaneres

 1. Anys de possessió de l’habitatge

Per a poder explicar aquest punt amb major claredat, ens imaginarem una situació en la qual:

Vendrem en 2021 una casa a Sant Andreu de Llavaneres el valor de la qual castastral del terreny és de 275.000€ i que adquirim l’any 2009.

En aquest cas haurem de tenir en compte que el temps determinat en el qual haurem de basar-nos seran 12 anys.

2. Coeficient d’increment

Segons el nombre d’anys en què hagis estat propietari de la propietat, es determinés el coeficient d’increment que haurem d’aplicar als nostres càlculs. Cada ajuntament estableix els seus propis barems per a determinar quin coeficient aplicar segons els anys calculats. A l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, el coeficient a seguir és el següent:

3. Percentatge a aplicar sobre el valor cadastral

Si seguim amb el nostre exemple, el coeficient d’increment que haurem d’aplicar en la plusvàlua municipal de Sant Andreu de Llavaneres en un habitatge de 12 anys serà del 3,2%.

El següent pas és determinar el percentatge a aplicar sobre el valor cadastral. Aquest percentatge es calcula multiplicant els anys de possessió de l’habitatge pel coeficient d’increment que hem calculat anteriorment.

En el nostre cas, seguint amb l’exemple, el càlcul seria: 12 (anys de possessió de l’habitatge) x 3,2% (coeficient d’increment assignat) = 38,4%

4. Valor cadastral del sòl

Aquest valor és un altre element clau per a determinar l’import final que haurem d’afrontar amb la venda del nostre immoble en concepte de plusvàlua municipal a Sant Andreu de Llavaneres.

Per a conèixer el valor cadastral del nostre immoble, podem optar per una d’aquestes opcions:

– Consultar el nostre rebut d’IBI

– Consultar la Seu Electrònica Nacional del Cadastre

Per a seguir amb el nostre exemple, suposarem que el valor cadastral del terreny de la nostra casa és de 275.000€.

Est articulo et pot ajudar a resoldre dubtes sobre aquest apartat:

5. Base imposable

La base imposable es calcula multiplicant el valor del sòl pel percentatge a aplicar sobre el valor cadastral que s’ha determinat anteriorment. Aquest punt també és important per a poder calcular l’import de la plusvàlua municipal a Sant Andreu de Llavaneres.

Seguint el nostre exemple, l’operació seriosa: 275.000€ (valor cadastral) x 38,4% (coeficient d’increment) = 105.600€

6. Tipus d’impositiu

Mentre que en molts municipis el tipus d’impositiu varia depenent dels anys de possessió, a Sant Andreu de Llavaneres aquest tipus d’impost és de tipus fix, encara que depenent de l’any en què et trobis pot variar. Actualment (2021) es troba en el 18%.

Per tant, seguint amb el nostre exemple, com la venda es realitzarà en el 2021, el tipus d’impositiu a aplicar en el nostre càlcul de plusvàlua municipal de Sant Andreu de Llavaneres seria el del 30%.

7. Quota tributària

Finalment, per a acabar de calcular la plusvàlua municipal de Sant Andreu de Llavaneres s’ha de multiplicar la base imposable (pas 5) per la tipus d’impositiu (pas 6). El resultat final d’aquest càlcul serà la quota final que hauràs d’abonar en concepte de plusvàlua municipal.

Per a acabar amb l’exemple, els càlculs necessaris seran: 105.600€ (base imposable) x 18% (tipus d’impositiu) = 31.680 €

31.680 € és la quantitat final a abonar en concepte de plusvàlua municipal a Sant Andreu de Llavaneres, segons l’exemple que hem seguit al llarg de l’article.

Esperem que aquest articulo t’hagi estat d’ajuda per a calcular la plusvàlua municipal de Sant Andreu de Llavaneres pel teu propi compte. De totes maneres, també pots utilitzar una calculadora automàtica.

En Area Gestió Immobiliària som agents immobiliaris experts en la costa del Maresme amb una experiència contrastada de més de 30 anys i un equip format per +35 professionals. Si estàs interessat en la venda d’un habitatge, no dubtis a sol·licitar assessorament per part d’uns dels nostres experts sense cap mena de compromís, incloent la fiscalitat associada a la venda del teu pis.

També pots subscriure’t a nostra Newsletter per a ser el primer a rebre ofertes exclusives i les últimes notícies del sector.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?