Com calcular la rendibilitat d’un lloguer

26 de juliol de 2022

Posar un pis en lloguer és una de les fórmules preferides d’inversió al nostre país. Tant si el propietari ja posseeix l’habitatge, com si decideix invertir a comprar per a llogar, és un negoci segur en la gran majoria de les ocasions.

Com us imaginareu, el primer que vol saber un propietari, quan decideix arrendar un habitatge, és la rendibilitat neta que podrà obtenir. Una xifra que li servirà de guia per a cerciorar-se que està duent a terme una bona operació.

Però com calcular la rendibilitat d’un lloguer sense cometre errors? Us ho expliquem!

Passos per a calcular la rendibilitat d’un lloguer

Quan parlem de rendibilitat d’un habitatge en lloguer ens referim al rendiment econòmic mensual que, com a propietaris, obtenim en arrendar-la a un tercer. 

Per a arribar a conèixer el benefici net d’un arrendament, cal calcular en un primer moment la rendibilitat bruta i, posteriorment, la rendibilitat neta.

cómo rentabilizar alquiler piso-2

Calcular la rendibilitat bruta d’un lloguer

Per a calcular la rendibilitat bruta de lloguer caldrà considerar dos pilars fonamentals. D’una banda, els ingressos de l’arrendament i, d’altra banda, el preu de l’habitatge. Les fórmules que s’han de dur a terme són les següents:

 1. Total de la Renda anual = Ingressos mensuals x 12 mesos.
 2. Dividir el total de la Renda anual entre el preu de la compravenda.
 3. Multiplicar el resultat per 100.

Posem, com a exemple, que l’habitatge té un valor de 150.000€ i que el lloguer d’aquesta és de 900€. Els càlculs serien els següents: 

 1. Renda anual = 900€ x 12 mesos. Total: 10.800€/anuals
 2. 10.800€ / 150.000€ = 0,072%
 3. 0,072% x 100 = 7,2% 

La rendibilitat bruta seria del 7,2%. 

Calcular la rendibilitat neta d’un lloguer

Com us avançàvem al principi de l’article, encara que la rendibilitat bruta ens permeti obtenir una estimació molt pròxima al benefici real, serà necessari calcular la rendibilitat neta perquè les dades siguin precises al 100%. 

La rendibilitat neta serà la que tingui en compte el cost d’inversió, així com les despeses fixes que comporta posseir una propietat. I és que, llogar un habitatge no eximeix al propietari de fer-se càrrec de despeses com l’IBI, les quotes de la comunitat de propietaris, les vesses o l’assegurança, entre altres.

Per despeses d’inversió entenem tots aquells costos que el propietari ha hagut d’afrontar en el moment de compra: notaria, impostos, registre de la propietat i possibles arranjaments o reformes inicials.

Seguint amb l’exemple exposat, posem per cas que:

 • Les despeses fixes són de 150€/mes. Pel que, les despeses fixes anuals ascendirien a 1800€.
 • La inversió immobiliària inicial va ser de 20.000€ (+ el preu de compra que va ser de 150.000€). Total = 170.000€

Procediríem a calcular la Rendibilitat Neta de la següent manera: 

 1. Ingressos Anuals – Despeses Fixes.
 2. Dividir el resultat entre la Inversió Immobiliària.
 3. Multiplicar per 100.
 1. 10.800€ – 1800€ = 9000€
 2. 9000€ / 170.000€ = 0,052%
 3. 0,052% x 100 = 5,2%

En aquest cas, la rendibilitat neta de lloguer se situaria en un 5,2%. Una xifra que ens indica que l’operació és rendible, ja que a partir d’un 4% es considera una bona rendibilitat.

calcular rentabilidad alquiler

Servei d’administració de lloguer

Com podeu comprovar, es tracta d’un procés en el qual cal tenir en compte múltiples variables. Una bona manera d’assegurar-se d’estar obtenint la màxima rendibilitat possible és confiar en professionals del sector. 

A Area Real Estate posem a la disposició dels nostres clients un servei integral d’administració de lloguers en tota la zona del Maresme, amb el qual: 

 • Ens ocupem d’assessorar el propietari en tot el procés. Des de la possible compravenda fins a la signatura del contracte de lloguer.
 • Valorem possibles millores i/o reformes per a incrementar el preu de lloguer i obtenir així un major benefici.
 • Trobem a uns inquilins solvents que garanteixin el cobrament de la renda mes a mes. 
 • Duem a terme totes les gestions pertinents: redacció de contractes, dipòsit de fiances, atenció a l’inquilí, gestió d’incidències, etc.

Estàs molt prop de començar a rendibilitzar la teva propietat! Llogarem el teu habitatge en les millors condicions i t’assessorarem perquè mantingui o incrementi el seu valor.

Comencem?

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?