Exempció d’impostos per discapacitat en comprar un pis a Mataró

21 de desembre de 2022

Segons les dades recollides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a Espanya hi ha actualment més de 4,3 milions de persones amb alguna mena de discapacitat.

Ara bé, existeixen ajudes destinades als discapacitats per a comprar un pis? Des d’Area Real Estate hem preparat la guia definitiva sobre les possibles reduccions per discapacitat a l’hora de comprar un pis a Mataró. Pren nota!

Avantatges fiscals en la compra d’un pis en tenir minusvalidesa

Aquelles persones que tinguin una discapacitat reconeguda superior al 33% o al 65% en alguns casos, poden sol·licitar una reducció en el pagament de determinats impostos a l’hora de comprar un pis, sempre que disposin del corresponent certificat de discapacitat, el qual acredita legalment la seva situació.

Els avantatges fiscals per a persones amb una minusvalidesa reconeguda en la compra d’un pis són les següents:

Reduccions en els impostos:

D’entre la gran quantitat d’impostos a abonar en la compra d’un pis, els discapacitats poden sol·licitar una reducció en algun d’ells, com en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i en l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD).

En tots els casos, la rebaixa d’impostos només s’aplica si el pis que comprarà el sol·licitant està destinat a l’ús habitual. El percentatge fixat per a accedir a les ajudes està condicionat per allò que estipulen les diferents comunitats. A més, a vegades, aquestes reduccions només poden atorgar-se a persones amb discapacitat que s’ajustin als requisits i que comprin un pis amb un valor màxim estipulat per l’autonomia del lloc en el qual resideixen.

  • Compra d’un pis nou: Un dels Impostos que cal abonar és l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), el valor dels quals es troba entre el 0,5% i el 2%. En el cas de persones amb discapacitat, poden sol·licitar una rebaixa en aquest impost la quantitat del qual depèn de cada autonomia. A Catalunya es redueix en un 1% aquest Impost. Del 1,5% que han de pagar totes les persones que comprin un habitatge nou, les persones amb discapacitat només hauran d’ abonar el 0,5%.
  • Compra d’un pis de segona mà: L’Impost al qual cal fer front i en el qual poden demanar una reducció les persones amb discapacitat és l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), el valor de les quals sol ser d’entre el 6% i l’11%. La quantia de la deducció depèn, igual que en el cas anterior, de les comunitats. A Catalunya, es rebaixa un 5% l’impost per als discapacitats. Del 10% per a l’Impost de Transmissions Patrimonials que marca la legislació fins al 5%.

Impost sobre el Valor Afegit:

Quantitat que cal pagar sempre que una persona adquireix un habitatge, sigui de primera o de segona mà. En aquest cas, no s’apliquen deduccions pròpies als discapacitats.

Per contra, tothom ha d’abonar un 10% d’IVA. Encara que existeix una manera de pagar menys per aquest impost, comprant un Pis de Protecció Oficial. Tots els immobles que estiguin classificats com a Protecció Oficial tenen un IVA superreduït del 4%. Per tant, l’única manera d’aconseguir una rebaixa en aquest impost seria a través de la compra d’un habitatge protegit.

discapacitat pis

Estàs interessat a trobar la teva llar ideal a Les 3 Viles, Mataró o la costa del Maresme?

Area Real Estate som especialistes en la gestió d’operacions de compravenda en la zona del Maresme. Acompanyem al comprador en cada pas perquè el procés es dugui a terme de manera segura, transparent i sense cap mena d’incidència.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?