Heretar un pis a Mataró, quins impostos he de pagar?

18 d'agost de 2022

En el moment que una persona mor, aquesta transmet els seus béns, drets i obligacions a una altra o altres persones, que en conjunt es denominen hereus.

T’acabes de convertir en l’hereu d’un pis a Mataró? Aleshores t’interessarà conèixer totes aquelles despeses a les quals hauràs de fer front abans de posar l’habitatge al teu nom i gestionar-lo lliurement.

Al blog d’avui, et detallem tots aquells impostos que hauràs d’abonar en heretar un pis.

Quins impostos he de pagar en heretar un pis a Mataró

Aquells impostos que hauràs d’abonar són dos: l’Impost de Successions i Donacions i la Plusvàlua Municipal.

Pel que respecte a l’Impost de Successions i Donacions, declarat en la Llei 29/1987, la valoració de l’habitatge és a valor real i disposes de sis mesos, ampliables a un any, per liquidar-lo.

La Conselleria d’Economia i Hisenda dona un valor a l’habitatge sobre el qual s’aplica l’escala de l’impost i bonificacions corresponents.

Recentment, s’han fet algunes modificacions en referència a aquest impost. Quines? Les detallem.

  • S’eliminen les bonificacions per aquells ascendents, descendents o conjugues que comptin amb patrimonis preexistents de més de 500.000 euros. Aquests, encara que heretin de familiars directes, hauran de tributar més.
  • Es redueixen les bonificacions per a pares, fills i conjugues a mesura que augmenti l’herència. Els conjugues mantindran el 99%, i fins als 100.000 euros s’aplicarà una bonificació del 60% que s’anirà reduint fins a eliminar-la del tot a partir dels 3 milions.
  • Els contribuents dels graus de parentesc I i II, no tindrien dret a la bonificació en el cas que optessin per aplicar reduccions i extensions regulades per la llei de l’impost: Llei 19/2010.

Per altra banda, hauràs de pagar la Plusvàlua Municipal, un impost que s’ha d’abonar cada cop que un habitatge canvia de nom o de titularitat, ja sigui un terreny de naturalesa urbana, finques, donacions o herències.

El termini per presentar la Plusvàlua municipal és de 6 mesos des de la data de la mort, prorrogables fins a un any.

Es tracta d’un tribut que grava el que s’ha revalorat l’habitatge des del moment de la compra fins a la venda, donació o herència. En el cas que el valor de la finca no hagi incrementat en relació amb el preu d’adquisició, la liquidació no serà emesa, quedant exempta d’aquest impost.

Per efectuar el pagament d’aquest impost, l’Ajuntament de Mataró simplifica als ciutadans a la seva seu electrònica l’autoliquidació d’aquest.

Poden ser les persones interessades les quals introdueixin les dades que demana el programa informàtic, o bé el seu gestor o assessor col·legiat.

Un cop s’introdueixin les dades es coneixerà al moment la quantitat a liquidar, donant l’opció de descarregar el document per fer el pagament corresponent.

Un cop introduïdes les dades que el formulari requereix, el sistema d’autoliquidació de la plusvàlua permet calcular el doble càlcul de la quota, aplicant automàticament aquella més favorable per a la persona interessada.

Pot resultar més interessant pagar per l’increment del valor real,és a dir, la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició acreditats documentalment.

O bé pagar l’increment del valor objectiu, multiplicant el valor cadastral del terreny de la finca en el moment de transmissió pels nous coeficients establerts pel real decret – segons els anys de propietat.

El sistema permet també fer estimacions del càlcul de la plusvàlua per preveure la quantitat a pagar abans de procedir a l’autoliquidació.

Coneix més sobre com calcular aquest impost al nostre article ”Com calcular la Plusvàlua Municipal a Mataró”.

Tens dubtes sobre els impostos que has de pagar en heretar un pis? Contacta amb els assessors de la nostra immobiliària de Mataró o de la nostra immobiliària de Llavaneres. Estarem encantats de poder ajudar-te!

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?