La fiança en un contracte de lloguer

21 de febrer de 2023

El lloguer d’un habitatge porta amb si la gestió de nombrosos tràmits tant per als arrendataris com per als propietaris, els quals poden arribar a generar una certa incertesa.

D’entre els temes que acumulen més dubtes, es troben tots aquells aspectes relacionats amb les fiances en els contractes de lloguer.

Què és la fiança d’un lloguer?

Segons estableix la Llei 29/1994 del 24 de novembre d’Arrendaments Urbans, la fiança correspon a la quantitat de diners que un inquilí ha d’abonar al propietari abans de traslladar-se a l’habitatge.

L’objectiu principal és garantir el compliment de les obligacions establertes en el contracte, així com protegir els possibles danys que poguessin produir-se en la propietat.

Generalment, aquest desemborsament monetari es realitza en el mateix moment que la signatura del contracte per totes dues parts.

Dipòsit i devolució de la fiança

Quina documentació és necessària per a dur a terme el dipòsit? Quina quantitat cal aportar? En quin moment ha d’efectuar-se?

D’una banda, en signar el contracte de lloguer, i en el cas que l’immoble es destini a habitatge habitual, a l’inquilí li correspondrà abonar l’import equivalent a un mes de lloguer en concepte de fiança. En cas de destinar-se a un ús diferent, correspondran dos mesos.

 En tots dos casos, la documentació necessària per a efectuar el dipòsit de la fiança és la següent:

  • Contractes del propietari i l’arrendatari.
  • Rebut de l’IBI de l’immoble.
  • DNI/NIF/NIE del propietari i de l’arrendatari.
  • Cèdula d’habitabilitat.
  • Certificat d’eficiència energètica.
  • Import de la fiança en visa o transferència corresponent a l’ús de l’habitatge.

Una vegada l’arrendatari pagui la fiança, el propietari disposa de dos mesos des de la signatura del contracte per a dipositar-la en l’organisme corresponent.

  • Segons estableix el Decret 147/1997 del 10 de juny, les fiances dels contractes a Catalunya han de dipositar-se en l’Institut Català del Sòl. A partir de l’1 de febrer de 2023 aquest tràmit podrà realitzar-se en línia sempre que s’aporti la identificació digital.

D’altra banda, en finalitzar el contracte de lloguer i en el cas que l’inquilí hagi complert amb les seves obligacions, correspon efectuar la devolució.

Serà necessari disposar del document signat pel propietari i l’inquilí en el qual s’acrediti aquesta extinció del contracte.

Pel que respecta al temps de devolució de la fiança, segons s’indica en la pàgina web de l’organisme de l’Institut Català del Sòl, la tramitació i posterior desemborsament de l’import és de 21 dies, especificant que el termini s’estima de 7 a 10 dies.

Ampliació de la fiança

Un altre aspecte a tenir en compte, tant per als propietaris com els inquilins, és l’ampliació de la fiança.

I és que, en el cas que l’inquilí no compleixi amb les obligacions estipulades en el contracte i el propietari consideri que la quantitat original de la fiança és insuficient, podria sol·licitar una ampliació.

En aquest cas, és fonamental que tant el propietari com l’inquilí acordin la quantitat addicional que es pagarà i que quedi registrat per escrit en el contracte de lloguer.

A més, és important assegurar-se que la quantitat addicional no superi el màxim establert per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per a lloguers d’habitatges regulats. Aquest màxim és el doble de l’import del lloguer mensual.

Per tant, si el lloguer mensual és de 600,00 €, la fiança màxima seria de 1200,00 €.

fiança lloguer

Si acabes de prendre la decisió de posar en lloguer el teu habitatge, des d’Area Real Estate – immobiliària experta en la zona del Maresme – volem formar part del procés.

Els nostres més de 30 anys de trajectòria i les més de 3000 propietats en administració ens han situat com un referent en la zona.

No dubtis a visitar la nostra agència immobiliària de Mataró o Llavaneres per a informar-te.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?