La nova llei hipotecària

19 de març de 2020

Per a aquells que estigueu pensant en adquirir un habitatge o precisem hipotecar la pròpia haurem interessar-nos per la nova Llei hipotecària que ja és d’aplicació des del 17 de juny de l’2019. Aquesta nova normativa, entre altres millores, garanteix més seguretat i transparència per a totes les parts, tant bancs com a clients.

Què hem de tenir clar al contractar una hipoteca?

Primer cal tenir en compte que l’entitat financera, una vegada que ens ha informat, ha de lliurar-nos:

  • Les condicions personalitzades recollides en la FEIN (Fitxa Europea d’Informació Normalitzada). Aquest document és una oferta vinculant.
  • La FIAE (la fitxa de Advertiments Estandarditzades): en aquest document s’explica quines són les clàusules o elements a destacar. 
  • Una còpia del contracte i, si la hipoteca és variable, un document amb les quotes a pagar segons diversos escenaris.

Un punt a tenir en compte és que la documentació ha de ser lliurada amb un mínim de 10 dies abans de la signatura de l’escriptura. En cas contrari, la formalització de la hipoteca podria declarar nul·la. 

A més, també s’ha de tenir en compte que hi ha alguns requisits obligatoris abans de signar el contracte.

Requisits obligatoris abans de signar el contracte hipotecari:

  • Superar el test de solvència. Abans de començar la negociació el banc haurà de assegurar-se si el futur titular o titulars de la hipoteca compleixen els requisits establerts per poder otorgar-los la hipoteca.
  • Passar pel notari com a mínim un dia abans de la signatura de la hipoteca. En aquesta visita, que és gratuïta, rebrem assessorament i respondrem a un test, d’aquesta manera es certifica per part de notari que s’ha rebut i entès la informació obligatòria abans esmentada.

Com es reparteixen les despeses per la constitució de la hipoteca

Les despeses de gestoria, registre, notaria, AJD i una còpia de l’escriptura quedaran a càrrec de banc. Nosaltres, com a clients, haurem de pagar la taxació i la còpia de la nostra escriptura.

Com gestiona la nova Llei hipotecària els impagaments

Si, com a clients, hem 12 mensualitats o el 3% del capital concedit, estant en la primera meitat de la durada del préstec, la nova Llei permet ordenar un desnonament. En canvi, si ja estiguéssim en la segona meitat de la vida d’el crèdit no es podria executar un desnonament fins que el deute fora de 15 mesos o de el 7% de la valor de el crèdit.

Com tracta la nova Llei possibles clàusules abusives

Les condicions del contracte són revisades, a més de per tu mateix, pel notari qui ha de detectar qualsevol clàusula abusiva si n’hi hagués. 

Desapareixen completament les clàusules sòl i es prohibeix explícitament aplicar un interès mínim en les hipoteques de tipus variable. 

Com queden les comissions d’obertura i cancel·lació

La nova normativa permet fixar una comissió d’obertura per part de l’entitat financera.

Pel que fa a la comissió de cancel·lació, si bé no desapareix, es limita. Per a les hipoteques d’interès fix el límit serà de el 2% de capital anticipat en el curs dels 10 primers anys, i de l’1,5% a partir de l’any número 11. En el cas de les hipoteques d’interès variable, la comissió màxima serà de l’0,25% del capital anticipat si s’escull l’amortització a tres anys o de l’0,15% si es tria a cinc anys.

Tenint en compte aquesta informació  i valorant més d’una oferta podrem escollir la millor opció en el moment de demanar el nostre préstec hipotecari. Hem de ser conscient de l’importància de la nostra decisió, ja que possiblement ens acompanyarà durant diversos anys.

Si estàs pensant a adquirir un habitatge, en Àrea Gestió Immobiliària som assessors immobiliaris des de 1989, comptem amb una àmplia cartera d’habitatges al Maresme i província de Barcelona, i t’assessorem en tot el procés de recerca del teu habitatge ideal. A més, si ho precises podem assessorar perquè obtinguis les millors condicions en cas de necessitar una hipoteca per adquirir el teu habitatge. 

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?