La rellevància d’inscriure un habitatge en el Registre de la Propietat

21 de maig de 2024

Indubtablement, la compra d’un immoble és una de les decisions més importants en la vida d’una persona. Un procés carregat de sentiment i il·lusió que també requereix la realització d’alguns procediments per a formalitzar legalment l’adquisició.

Un dels tràmits a considerar? Inscriure la propietat en el Registre de la Propietat. Un pas que – encara que no és obligatori – des d’Area Real Estate recomanem realitzar per a assegurar els drets sobre l’habitatge.

El Registre de la Propietat

El Registre de la Propietat és una entitat governamental on es documenten i arxiven tots els actes i contractes vinculats a la titularitat d’immobles.

No sols és útil per a registrar propietats noves o cases recentment construïdes, sinó que també exerceix un paper fonamental a l’hora d’adquirir habitatges de segona mà: verificar que l’immoble està exempt i gravàmens i deutes.

Per què inscriure un habitatge en el Registre de la Propietat?

Com ja hem esmentat, la inscripció d’un habitatge en el Registre de la Propietat no és obligatori, però sí convenient. Segons s’exposa en la pàgina oficial de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns immobles d’Espanya, aquest tràmit és necessari per a:

Accedir a un crèdit immobiliari

Per a finançar l’adquisició d’un immoble mitjançant un crèdit hipotecari, és necessari que estigui inscrit en el Registre de la Propietat. Això permet al banc registrar la hipoteca que serveix com a garantia per al retorn del crèdit.

Obtenir protecció legal

En inscriure la propietat, el comprador s’estableix com l’únic amo legítim de l’immoble, tret que una decisió judicial determini el contrari.

A més, ho assegura contra possibles creditors del venedor relacionats amb gravàmens no revelats que puguin impactar sobre l’immoble, i obté suport legal en defensa dels seus drets respecte a l’habitatge.

Actualitzar el propietari en el Cadastre

Després de documentar l’habitatge en el Registre de la Propietat, es notifica aquest canvi en el Cadastre. Així, els rebuts de l’impost sobre béns immobles (IBI) s’emeten sobre el nou propietari.

Realitzar aquest procediment també facilita l’obtenció d’un duplicat de l’escriptura d’un habitatge en cas d’extraviament en sol·licitar una nota simple en el Registre de la Propietat i lliurar-la davant un notari.

Com inscriure un habitatge en el Registre de la Propietat?

Hi ha dos passos essencials a seguir per a gestionar la inscripció:

Visitar l’Oficina Registral i lliurar els documents

El comprador ha de lliurar els documents necessaris davant l’Oficina del Registre de la Propietat situada en la mateixa zona on s’ha adquirit la propietat. Aquests són:

  • El comprovant de pagament dels impostos pertinents.
  • Una còpia autoritzada de l’escriptura pública de compra.
  • El certificat d’haver notificat la transacció a l’Ajuntament.
  • El rebut més recent de l’impost sobre béns immobles (IBI).

En el cas de no poder aportar personalment aquests papers, una gestoria o notaria pot fer-ho en la seva representació.

Revisar i notificar els errors

Després de facilitar tota la documentació – en un període de quinze dies hàbils – es verifica la seva correcció i el compliment dels requisits legals perquè el comprador adquireixi el dret de propietat.

Si es detecta algun error, el Registre de la Propietat informa perquè es corregeixi o es presenti una objecció si no s’està conforme amb la decisió del registrador.

Quant costa inscriure un habitatge en el Registre de la Propietat?

El cost de la inscripció és determinat pel Reial decret 1427/1989, que estableix les tarifes dels Registradors de la Propietat.

Segons aquesta normativa, la taxa a pagar oscil·la entre el 0,20% i el 0,05% del valor de l’habitatge, la qual cosa es tradueix en un preu d’entre 50,00 € i 300,00 €.

inscriure habitatge Registre Propietat

És el moment de confiar en Area Real Estate

A Area Real Estate coneixem la importància i necessitat de comptar amb tota la documentació en regla a l’hora de comprar una propietat.

Gràcies als nostres més de 3 dècades d’experiència en la zona dels 3 Vils, Mataró i costa del Maresme, t’assessorem sobre tots els tràmits que necessitis i ens encarreguem d’aconseguir els que et faltin.

Desenvolupem la nostra activitat immobiliària de manera ètica, honesta, transparent i seguint els més alts estàndards de professionalitat.

Parlem? Contacta ara amb la nostra agència immobiliària de Mataró o Llavaneres per a obtenir més informació.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?