Quins documents intervenen en la compravenda d’un habitatge?

8 de març de 2021

En el moment de realitzar la compravenda d’un habitatge és, en la majoria de casos, un moment especial en la vida tant del comprador com del venedor. Sol ser un motiu d’alegria, especialment si es tracta de la primera compra, ja que sol significar un canvi molt important i el començament d’una nova etapa.

Com tota transacció important, la paperassa i la documentació que es necessita per dur-la a terme estaran molt presents durant tot el procés. Tant el comprador com el venedor han de tenir clar quina documentació s’ha de lliurar als seus respectius perquè el procés es formalitzi de manera reeixida i es deixi constància de tot per a possibles incidències en el futur.

Des de Area Gestió Immobiliària som experts en aquest tipus de transaccions i hem cregut convenient crear una llista amb els documents que intervenen en la venda d’un habitatge de segona mà. Tant si ets comprador com venedor no et pots perdre aquest article!

quant val el meu pis de llavaneres

Quins documents ha de proporcionar el venedor?

1. Títol de la propietat de l’immoble.

El títol de propietat de l’immoble és el primer document que sol demanar el comprador a l’hora d’efectuar l’operació, ja que és important que el comprador s’asseguri que la persona que li està venent l’immoble és el propietari.

En cas d’herència, el comprador ha d’assegurar-se que s’hagin realitzat tots els tràmits establerts i que el titular de la propietat sigui la persona física o jurídica la qual li està efectuant la venda.

Aquest document ha d’estar present en les escriptures de la casa o la nota simple.

2. Nota simple

El títol de la propietat comentat anteriorment no és un document propi, sinó que forma part de la nota simple.

Això vol dir que, a l’hora de realitzar la compra, el paper que ha de mostrar el venedor és la nota simple de l’habitatge.

En aquest document es troba tota la informació clau sobre la titularitat de la casa, l’abast de dret de titular, si hi ha algun tipus de càrrega/impagament i les limitacions a l’ús de la propietat (si n’hi ha).

En aquest document, també podrem trobar tota la informació relacionada amb l’immoble com a metres quadrats, adreça i localitat exacta, quotes de despeses o dret de vot a la comunitat entre d’altres informacions de rellevància.

La nota simple és un document que es pot sol·licitar en el registre de la propietat amb un previ pagament per qualsevol persona. És per això que  Area Gestió Immobiliària recomana als venedors aportar-lo des de l’inici, d’aquesta manera estaràs transmetent total confiança a comprador.

3. Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que l’habitatge pot ser habitat ja que reuneix les condicions bàsiques i compleix amb unes característiques que ho permeten. Hi ha diferents cèdules d’habitabilitat, però totes elles tenen l’objectiu d’assegurar la higiene, salubritat i solidesa de l’habitatge.

Aquest document pot variar depenent la comunitat autònoma, tot i que sempre ha d’incloure:

 • La direcció i la ubicació exacta de l’immoble
 • La superfície útil
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació del tècnic que ha dut a terme la inspecció i certificació
 • Les habitacions que el conformen

També aquest document li servirà al comprador per donar d’alta els subministraments necessaris com aigua, gas o llum.

4. Certificat d’eficiència energètica

Aquest document és totalment obligatori per part del venedor a l’hora de posar en venda o anunciar la seva vivenda. Aquest certificat és atorgat per un tècnic acreditat on queda reflectit les característiques energètiques de l’habitatge com el consum o les emissions de CO2.

Depenent del certificat que obtingui l’habitatge pot suposar una despesa més gran en el subministrament de la llum. Si estàs disposat a comprar o vendre un habitatge de segona mà, cal tenir en compte que aquests habitatges ja tenen certs anys i que no s’espera que tinguin el certificat A o B (seria el més ideal). Tot i així, el més òptim en aquest cas és que aquests habitatges tinguin un certificat entre la C i la D ja que això vol dir que les característiques energètiques de l’habitatge es troben en un molt bon estat.

5. Últims rebuts d’impostos i taxes

Si estas a punt d’adquirir un habitatge i no vols pagar de més, has d’assegurar-te que el venedor et mostri els últims rebuts abonats relacionats amb l’immoble.

D’aquesta manera podràs verificar que el venedor té els pagaments al corrent i per tant tu no t’hauràs de fer càrrec de cap pagament addicional.

6. Certificat de saldo zero de la comunitat (en cas de pertànyer a una comunitat)

Tant si ets comprador com si estàs pensant en vendre el teu  habitatge, et recordem que, si formes part d’una comunitat i s’aprova una derrama, el propietari en el moment exacte en el qual s’aprova és qui s’ha de fer càrrec d’aquest despesa.

És per això que amb aquest certificat el comprador podrà conèixer si haurà de pagar alguna cosa pendent o si hi ha alguna despesa ja aprovada que ha de ser abonada pel venedor. El lliurament d’aquest certificat per part del venedor genera total confiança i facilita la venda.

7. Certificat d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE)

Aquest certificat consisteix en un control que passen tots els edificis amb una antiguitat de més de 45 anys, cada 10 anys a partir d’aquest moment. Aquest certificat assegura l’estat de conservació de la cimentació, les condicions bàsiques d’accessibilitat, etc.

Si l’edifici supera la inspecció s’obté el certificat ITE i aquest assegura que l’edifici es troba en bon estat i no s’hauran de fer obres de manteniment que a la llarga es converteixin en un gran desemborsament de diners.

8. Plànol de les instal·lacions

Un altre document que des de Area Gestió Immobiliària recomanem lliurar al venedor són els plànols de les instal·lacions i obres realitzades en l’habitatge. D’aquesta manera el comprador podrà conèixer totes les modificacions o millores que hi ha hagut a l’habitatge. Amb aquest document també podrà saber quines possibilitats té de fer algun canvi si desitja realitzar algun tipus de reforma.

Quins documents relacionen a ambdues parts?

1. Contracte d’arres

Aquest document consisteix en un contracte on el comprador de l’habitatge efectua el pagament d’una quantitat, que sol ser de l’10% de el preu de venda pactat, al venedor perquè aquest li reservi la venda. És important destacar que el percentatge de les arres sol ser de l’10%, però que és possible negociar un altre percentatge sempre que les dues parts estiguin d’acord. Aquest pagament, es descompta del total del preu de l’habitatge en el dia de l’escriptura de compravenda.

Aquest contracte, també conté el preu a pagar per cada part en cas que una de les parts decideixi anul·lar l’operació. Normalment si el comprador decideix anul·lar la compra, aquest perd l’import abonat en les arres. Mentre que si és el venedor és el que decideix anul·lar l’operació sol pagar el doble del que el comprador ha abonat en el contracte.

2. Contracte de compravenda

Finalment, cal tenir en compte el contracte de compravenda, on ambdues parts es veuen implicades. Aquest és sens dubte el document més important de tota la transacció.

Aquest contracte pot ser un contracte privat o una escriptura pública davant notari, encara que tots dos tenen la mateixa finalitat. Amb aquest document és amb el que la propietat passa d’una persona física o jurídica a un altre subjecte. En els dos casos en aquests contractes es té en compte tota la documentació esmentada anteriorment.

Hi ha documentació obligatòria per al comprador?

1. Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN – si es demana una hipoteca)

La Fitxa Europea d’Informació normalitzada (FEIN) és el document oficial que lliura el banc a el client després d’avaluar el seu perfil en el qual apareixen les condicions personalitzades de la hipoteca oferta.

Aquest document és obligatori des que va començar la nova llei hipotecària i ha d’incloure la següent informació:

 • Dades del prestador
 • Característiques del préstec
 • Tipus d’interessos i altres despeses
 • Periodicitat i nombre de pagaments
 • Import de les quotes mensuals
 • Altres obligacions del préstec
 • Elements de flexibilitat
 • reclamacions
 • Conseqüència per al client per incompliment
 • informació addicional
 • Supervisor del préstec

La finalitat principal d’aquest document és aportar claredat a el client interessat en la contractació de la hipoteca.

Area Gestió Immobiliària som agents immobiliaris experts a la costa de Maresme amb una experiència contrastada de més de 30 anys i un equip format per +35 professionals. Si estàs interessat en la venda o compra d’una casa, no dubtis en sol·licitar assessorament per part d’un dels nostres experts sense cap tipus de compromís. També et pots subscriure al nostra Newslatterí per ser el primer en rebre ofertes exclusives i les últimes notícies de el sector.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?