Tot el que has de saber sobre els terminis de preavís per a la finalització del lloguer

5 d'abril de 2024

En anteriors posts hem anat explorant diversos temes relacionats amb els lloguers; des de la venda d’immobles ocupats fins a detalls sobre les fiances i mètodes per a seleccionar un bon arrendatari, entre altres.

En l’article d’avui, volem abordar un altre dels temes amb impacte directe en un arrendament: els terminis de preavís per a la finalització d’un contracte de lloguer. Un aspecte important que – tant propietaris com inquilins – han de tenir en compte davant les variades situacions que poden presentar-se.

Quant temps dura un contracte de lloguer?

Els contractes de lloguer poden durar fins a cinc anys, estenent-se a set quan l’arrendatari és una entitat jurídica. A més, existeix l’opció de renovar-los per un període addicional de fins a tres anys si les parts no compleixen amb els períodes de preavís previs requerits.

Com deu l’arrendatari notificar al propietari la seva intenció de finalitzar el contracte?

Després de sis mesos des de l’inici del període d’arrendament, l’inquilí té la llibertat d’acabar l’acord en qualsevol moment. Això sí, ha d’assegurar-se d’avisar al propietari:

 • Trenta dies abans de la fi del cicle anual de renovació.
 • Amb trenta dies d’antelació després de passar els primers sis mesos.

D’acord amb l’article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU):

 • “L’inquilí podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut, almenys, sis mesos i sempre que li ho comuniqui al propietari amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts podran pactar en l’acord que, per al cas de desistiment, degui l’inquilí indemnitzar a l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any de contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització.”

Per tant, si l’inquilí decideix abandonar l’immoble sense respectar el temps de preavís acordat, haurà d’enfrontar la indemnització especificada en l’acord i abonar els mesos pendents fins a completar aquest termini. Per a períodes menors a un any, es determina la compensació proporcional corresponent.

I si és el propietari qui vol finalitzar el contracte de lloguer?

Després de completar el primer any, el propietari també té l’opció de rescindir el contracte. Això sí, només pot fer-ho si té intenció d’utilitzar l’habitatge llogat com la seva pròpia llar o per a cedir-la a:

 • Ell mateix.
 • Parents directes de sang o adoptius.
 • La seva parella legal en situacions de separació, divorci o anul·lació matrimonial definitiva, sempre que ho hagi declarat en un període no major a cinc anys.

Ara bé – per a exercir aquest dret i reprendre la possessió – és necessari que s’informi l’arrendatari amb un preavís mínim de dos mesos.

De quina manera ha d’efectuar-se la notificació prèvia per a concloure el contracte de lloguer?

El mètode més segur per a enviar aquesta notificació és a través d’un burofax, ja que aquest ofereix un comprovant irrefutable del missatge enviat i prevé qualsevol disputa sobre la data en la qual es va realitzar l’avís.

Què succeeix si no es respecten els terminis de preavís per a la finalització del lloguer?

En cas que totes dues parts no expressin cap objecció prèvia al final del contracte, aquest s’ampliarà automàticament sota els mateixos termes establerts inicialment, per un període addicional d’un any. Un procés que continuarà fins a aconseguir el màxim d’extensions permeses per la normativa aplicable a l’acord.

 finalització lloguer

La teva immobiliària de confiança a Les 3 Viles, Mataró i el Maresme

Encara tens algun dubte per resoldre? Cap problema, a Area Real Estate volem alliberar els propietaris de qualsevol trava que pogués donar-se en el procés d’arrendament, ajudant-te de principi a fi.

Des del nostre departament de gestió de lloguers i patrimonis:

 • Tenim en compte totes les novetats legislatives que afecten el propietari.
 • Ens ocupem de la comercialització de l’immoble per a buscar al millor inquilí de manera ràpida.
 • Generem i cobrem els rebuts als inquilins.
 • Liquidem mensualment la renda en el teu compte.
 • Atenem els inquilins i gestionem qualsevol incidència o sinistre.
 • Realitzem el manteniment preventiu o corrector de l’immoble.
 • Gestionem els impagaments de manera amistosa.
 • Assessorem sobre qualsevol assumpte legal, tècnic, comercial o fiscal.
 • Revisem i actualitzem la renda cada any.
 • Dipositem la fiança en organismes oficials i gestionem els avals i garanties.

No dubtis a visitar les nostres oficines immobiliàries a Mataró o Llavaneres per a sol·licitar més informació.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?