Tots els detalls sobre la Nova Llei de l’Habitatge 2023

10 de maig de 2023

El passat 27 d’abril de 2023, el Govern va donar a conèixer l’autorització de la Nova Llei de l’Habitatge després de la seva votació en el Congrés dels Diputats.

Si bé encara queda l’aprovació definitiva per part del Senat, s’espera que això succeeixi abans de les eleccions autonòmiques i municipals previstes per al 28 de maig de 2023.

Quins són els aspectes determinants d’aquesta nova llei?

Nova Llei de l’Habitatge 2023

Límit al preu del lloguer

Com avancem en l’article, “pròrroga de la pujada màxima del 2% dels lloguers”, actualment el límit està fixat al 2% per a tots els habitatges. Encara que es tracta d’una mesura temporal.

Durant el 2024 aconseguirà el 3% i a partir del 2025 es dissenyarà un nou índex que sigui més estable a fi d’evitar forts augments en les rendes.

El límit afectarà grans i petits propietaris i regularà tant els contractes nous com els ja existents.

Els màxims s’establiran segons la modalitat del contracte i el tipus de propietat, indexant-se:

 1. A la renda anterior en el cas de petits propietaris.
 2. Mitjançant un índex de contenció encara desconegut per a grans propietaris.

Zones tensionades

Es reduirà el nivell d’exigència perquè els governs regionals i locals puguin declarar una zona com tensionada.

Encara que serà necessari complir amb almenys una d’aquestes dues condicions:

 1. Que el preu mitjà de l’habitatge superi el 30% dels ingressos mitjans de la zona.
 2. Que el preu de l’habitatge hagi augmentat més de 3 punts percentuals sobre el valor de l’IPC en els últims cinc anys.

Desnonaments

El gran propietari serà responsable de presentar una sol·licitud de desnonament per a demostrar tant el seu estatus com determinar si l’ocupant es troba en una situació de vulnerabilitat.

Si es confirma que és un gran propietari, serà necessari proporcionar evidència d’haver dut a terme un procés de mediació a través dels serveis de l’administració pública abans de continuar amb el desnonament.

Les autoritats hauran de promoure l’adequat reallotjament i accés a l’habitatge digne, ateses les condicions de vulnerabilitat social, econòmica, les circumstàncies personals i familiars.

 • Es podran utilitzar els fons dels plans estatals d’habitatge o qualsevol altra política.
 • Es prohibiran els desnonaments sense data i hora determinada.
 • S’inclouran noves pròrrogues en els procediments de llançament que ajornaran els processos més de dos anys.

Paral·lelament, les comunitats autònomes podran dissenyar mecanismes de mediació i alternativa residencial.

Bonificacions en l’IRPF

Es recollirà un sistema de bonificació fiscal en l’IRPF per a aquells propietaris que tinguin habitatges en lloguer en zones tensionades.

 • En els nous contractes d’arrendament la reducció passarà del 60% al 50%. Podrà incrementar-se fins al 90% en el cas que es contempli una baixada d’almenys el 5% sobre el contracte anterior.
 • Fins al 60% quan s’hagin efectuat obres de rehabilitació en els dos anys anteriors.
 • Fins al 70% si es lloguen a joves d’entre 18 i 35 anys. També en el cas de ser immobles protegits, arrendats a entitats financeres sense ànim de lucre o a programes públics que limitin la renda del lloguer.

Definició de gran propietari

Es donarà l’opció a les comunitats autònomes de rebaixar de deu a cinc el nombre d’habitatges que ha de posseir un propietari – ja sigui persona física o jurídica – en una zona tensionada per a ser considerat gran propietari.

Reserva de sòl

Els percentatges de reserva de sòl per a habitatges protegits augmentaran:

 • Del 10% al 20% en sòl urbà no consolidat (actuacions de reforma o renovació de la urbanització).
 • Del 30% al 40% en el sòl urbanitzable (actuacions de nova urbanització).

Recàrrecs per habitatges buits

Els ajuntaments podran aplicar un recàrrec en l’Impost sobre Béns immobles (IBI) en aquells habitatges que estiguin buits durant més de dos anys.

La penalització serà d’almenys el 50%, arribant a un màxim del 150% en funció de la durada de la desocupació i del nombre d’habitatges deshabitats que siguin del mateix titular.

L’objectiu és incentivar als propietaris amb més de quatre habitatges en el mateix municipi a posar-los en lloguer.

Nova Llei de l'Habitatge 2023

Aquesta nova Llei complica la gestió dels habitatges per part dels propietaris. A Area Real Estate volem alliberar-vos de qualsevol impediment que pogués donar-se en el procés d’arrendament, ajudant-vos de principi a fi i ocupant-nos de totes les gestions requerides.

Què podem fer per tu des del nostre departament de gestió de lloguers i patrimonis?

 • Tenim en compte totes les novetats legislatives que afecten el propietari.
 • Ens ocupem de la comercialització de l’immoble per a buscar al millor inquilí de manera ràpida.
 • Generem i cobrem els rebuts als inquilins.
 • Liquidem mensualment la renda en el teu compte.
 • Atenem els inquilins i gestionem qualsevol incidència o sinistre.
 • Realitzem el manteniment preventiu o corrector de l’habitatge.
 • Gestionem els impagaments de manera amistosa.
 • Assessorem sobre qualsevol assumpte legal, tècnic, comercial o fiscal.
 • Revisem i actualitzem la renda cada any.
 • Dipositem la fiança en organismes oficials i gestionem els avals i garanties.

A més, posem a la teva disposició un servei d’administració en línia on trobaràs tota la informació sobre els teus lloguers.

Què podràs fer?

 • Conèixer l’estat del cobrament de les rendes.
 • Revisar les incidències i conèixer el seu estat.
 • Accedir a documents d’interès (contracte, pòlissa d’assegurança, etc).
 • Contactar de manera immediata amb el teu administrador.

No dubtis a visitar les nostres oficines immobiliàries a Mataró o Llavaneres per a sol·licitar més informació.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?