Tractament fiscal de subvencions i indemnitzacions a comunitats de propietaris

12 de maig de 2023

Ens trobem en plena campanya de la declaració de la renda. Un procés anual en el qual s’han de presentar tots els ingressos de l’any fiscal i les deduccions aplicables.

En el cas de les comunitats de propietaris, és habitual que, a vegades, rebin subvencions d’entitats públiques per a dur a terme obres o reemplaçar elements comuns, així com indemnitzacions per diverses situacions.

Una comunitat de propietaris es comporta com una comunitat de béns

Per a examinar el tractament fiscal de les subvencions o indemnitzacions rebudes per una comunitat de propietaris, és necessari referir-se a l’article 8.3 de la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Un article en el qual s’estableix que:

  • Les rendes generades per societats civils – tinguin personalitat jurídica o no – s’assignen als respectius socis, hereus, comuners o partícips.

Això significa que les rendes obtingudes per una comunitat de propietaris, ja sigui a través de subvencions, indemnitzacions o altres fonts, no es graven a la comunitat en si. S’atribueixen als propietaris individuals en funció de la seva participació o quota de propietat.

Cada titular ha de declarar i tributar per la seva part proporcional de les rendes assignades a la comunitat en la seva declaració individual com a guany patrimonial.

Normalment, les comunitats de propietaris faciliten un certificat individual de percepció de rendes. En aquest s’indica la proporció de la subvenció o indemnització rebuda basant-se en el coeficient de cada habitatge.

D’aquesta manera, s’assigna a cadascun la proporció corresponent dels ingressos generats per la comunitat en funció de la seva participació en aquesta.

Tractament fiscal de les subvencions o indemnitzacions

Hi ha alguns aspectes a tenir en compte:

  • Imputació temporal

L’ingrés de la subvenció o indemnització es considera rebut per a propòsits fiscals l’any en què el pagament real s’efectua, sense importar si el reconeixement o l’obligació de rebre aquest ingrés va ocórrer en un any anterior.

Per exemple, si una comunitat de propietaris va acordar rebre una subvenció l’any 2022, però el pagament es realitza l’any 2023, la subvenció ha de ser atribuïda i declarada com a ingrés en el període impositiu corresponent a l’any 2023.

  • Situació en què la indemnització no ha de computar-se com a guany patrimonial

D’acord amb l’article 37.1.g de l’IRPF, en cas que la comunitat de propietaris rebi una compensació pels defectes de construcció i aquesta es destini a realitzar reparacions, es classificarà com un guany o pèrdua patrimonial.

Si la quantitat de compensació coincideix exactament amb el cost de les reparacions necessàries, no es generarà cap guany o pèrdua addicional.

Si després de dur a terme les reparacions encara queden fons disponibles de la compensació, aquests sí que seran considerats com un guany patrimonial. Es distribuiran i s’assignaran als propietaris segons la seva participació o quota de propietat.

Tractament fiscal comunitats

Avantatges de l’Administració de Comunitats de Area Real Estate

Vols confiar la gestió de la teva comunitat a professionals o canviar el teu actual administrador de finques? A Area Real Estate:

  1. Garantim un estricte control econòmic i administratiu.
  2. Oferim una atenció personalitzada, àgil i amb múltiples canals de comunicació.
  3. Ens ocupem del manteniment eficient i optimitzat de la finca.
  4. Proporcionem un assessorament integral en qualsevol aspecte tècnic, jurídic, administratiu o comercial relacionat amb la propietat.

Et convidem a continuar descobrint molts més avantatges del nostre servei de Gestió de Comunitats, aquí.

Pots visitar-nos també a la nostra agència immobiliària de Mataró i Llavaneres; on posem a la teva disposició l’equip del Departament de Comunitats perquè puguin informar-te de tot allò que necessitis.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?