Quant puc pujar la renda del lloguer del meu pis a Mataró?

24 d'octubre de 2023

Des de l’aprovació de la Llei d’Habitatge, una de les preguntes més freqüents que estem rebent en la nostra immobiliària a Mataró es refereix a l’augment de les rendes del lloguer, tant per part de propietaris amb pisos ja arrendats com per aquells que estan considerant fer-ho.

Quines novetats t’afecten com a propietari?

Actualització de les rendes del lloguer

Anteriorment, la Llei d’Arrendaments Urbans, LAU, no establia un índex concret per a la renovació dels lloguers. Únicament estipulava com a topall màxim l’Índex de Preus al Consumidor, IPC.

La majoria dels contractes es basaven en l’IPC i, en complir cada període de dotze mesos, es procedia a ajustar el preu de l’arrendament d’acord amb aquest percentatge.

S’elimina la revisió anual del lloguer sobre l’IPC

La Llei d’Habitatge – en la seva disposició final sisena – introdueix l’Índex de Garantia de Competitivitat, IGC, com el mecanisme d’actualització dels lloguers. Estableix que:

 • En 2023, es limita l’augment al 2%.
 • En 2024, s’implementarà un topall del 3%.
 • A partir de 2025, es crearà un nou índex, que de moment es desconeix.

L’objectiu principal d’aquestes mesures és prevenir la influència de la inflació en els preus dels arrendaments i protegir els interessos dels inquilins.

Canvis en la pujada de les rendes dels lloguers

D’acord amb l’assenyalat en la “Guia sobre la Llei d’Habitatge”, elaborada pel Col·legi i Associació d’agents immobiliaris, API, és necessari considerar els següents escenaris per a determinar la pujada permesa en el lloguer d’un pis a Mataró.

 • Si l’immoble no es troba en una zona tensionada

Independentment que l’arrendador sigui un gran o petit propietari, la renda del nou contracte continua sent la que fixin lliurement arrendador i arrendatari.

 • Si l’habitatge està en una zona tensionada i l’arrendador no és gran propietari

La suma del lloguer no ha de superar l’import de l’última renda del contracte d’arrendament de l’habitatge habitual que va estar en vigor en els últims cinc anys.

S’implementa després de l’aplicació de la clàusula d’actualització del contracte anterior, i no es poden introduir noves condicions que impliquin que l’inquilí assumeixi costos o despeses no acordades prèviament.

Hi ha algunes excepcions en les quals es permet incrementar la renda en un 10%. Quines?

 1. Quan la propietat ha estat objecte d’una rehabilitació que va concloure en els dos anys previs a la signatura del contracte.
 1. Si en els dos anys anteriors es van dur a terme obres de rehabilitació o millores en l’immoble, amb evidències d’un estalvi d’energia primària no renovable del 30%.
 1. Quan en els dos anys previs es van efectuar millores en l’accessibilitat, recolzades adequadament.
 1. Si el contracte té una durada de deu o més anys, s’estableix un dret a pròrroga voluntari que permet al propietari estendre l’acord sota les mateixes condicions.
 • Si la propietat es troba en una zona tensionada i l’arrendador és gran propietari

Una vegada que s’ha determinat el valor del lloguer segons l’apartat anterior, en els contractes subscrits per grans propietaris, el lloguer resultant no ha d’excedir el límit màxim de preus establert en el sistema d’índexs.

En el cas de contractes amb grans propietaris i habitatges que han estat llogades en els últims cinc anys, ha d’aplicar-se l’import menor entre les quantitats calculades en els apartats 1 i 2.

 • Si l’immoble està en una zona tensionada i no ha estat llogat en els últims cinc anys

Quan l’habitatge se situa en una zona tensionada i no ha tingut un contracte de lloguer en els últims cinc anys, s’aplica l’índex de referència de lloguer en els nous arrendaments. Aquesta disposició serveix per a totes les propietats en tals condicions sense importar la grandària del propietari.

Renda lloguer pis Mataró

Per què gestionar el teu lloguer en la nostra immobiliària a Mataró?

A Area Real Estate sabem que la Llei d’Habitatge pot condicionar la gestió dels immobles per part dels propietaris.

Per això, gràcies a la nostra experiència, volem ajudar-te de principi a fi, assessorant-te i ocupant-nos de totes les gestions requerides.

Què podem fer per tu des del nostre departament de gestió de lloguers i patrimonis?

 • Tenim en compte totes les novetats legislatives que puguin afectar-te.
 • Ens ocupem de la comercialització de l’immoble per a buscar al millor inquilí de manera ràpida.
 • Generem i cobrem mensualment la renda en el teu compte.
 • Atenem els inquilins i gestionem qualsevol incidència o sinistre.
 • Realitzem el manteniment preventiu o corrector de l’immoble.
 • Gestionem els impagaments de manera amistosa.
 • Revisem i actualitzem la renda cada any.
 • Assessorem sobre qualsevol assumpte legal, tècnic, comercial o fiscal.
 • Dipositem la fiança en organismes oficials.
 • Gestionem els avals i garanties.

No dubtis a visitar les nostres oficines immobiliàries a Mataró o Llavaneres per a sol·licitar més informació.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?