• es
  • ca

Compare Listings

Quines són les despeses al comprar un habitatge?

Quines són les despeses al comprar un habitatge?

Al comprar un habitatge no sempre tenim en compte totes les despeses i impostos que s’han d’afrontar per formalitzar l’operació i convertir-se en amo de la propietat. És important tenir consciència de quina despeses econòmiques entren dins de la compra d’el Inmueble, i que normalment solen ascendir entre el 10 i el 12% de el preu de venda.

A continuació us resumim quins són els principals despeses i impostos, i quin és el seu preu aproximat per al 2020. En qualsevol cas, és important tenir en compte que algunes despeses només es produeixen si es contracta una hipoteca per comprar l’immoble.

Despeses a tenir en compte al comprar un habitatge

Despeses de notaria

Les despeses de compravenda com la notaria és una despesa important a tenir en compte a l’hora de comprar una casa. Es produeixen per l’atorgament de l’escriptura pública. Tots els notaris cobren el mateix a l’estar regulats per l’Estat. Els preus estan entre 600 i 875 euros depenent del preu de l’immoble.

Despeses d’inscripció registral de la propietat

S’han d’inscriure les escriptures que ha signat el notari. Els preus també tendeixen a estar fixats per normativa i solen estar entre 400 i 650 euros, depenent del preu de l’immoble. 

Impostos de compravenda

Un dels pagaments més importants al comprar un habitatge nou és l’IVA. El 2020 està a l’10% de l’import de l’immoble. En cas que la casa et costi 100.000 euros, serien 10.000 d’IVA. També s’ha de tenir en compte el segon impost: el d’Actes Jurídics Documentats (IAJD), que dependrà de cada comunitat autònoma. Aquest impost es paga sempre quan es subscriu un document notarial.

També hi ha l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) que s’aplica al comprar habitatges de segona mà. 

La gestoria

Aquesta despesa és opcional. Se sol contractar quan es realitza una hipoteca i no hi ha tarifes fixes. La gestoria és seleccionada per l’entitat financera ja que ha de lliurar els diners un cop inscrita la compra i la hipoteca en el Registre de la Propietat. El gestor administratiu és qui realitza els tràmits necessaris fins que es completa la inscripció en el Registre de la Propietat. La despesa total sol estar entre els 300 euros.

Taxació

La taxació es refereix a la valoració d’un habitatge perquè aquesta sigui objecte de garantia en un préstec hipotecari. Només s’haurà de fer càrrec del preu de taxació si es demana una hipoteca. Aquest depèn de l’empresa que la realitzi, sol rondar entre els 200 i 600 euros. 
Estàs pensant en comprar un habitatge? En Àrea Gestió Immobiliària som assessors immobiliaris des de 1989, comptem amb una àmplia cartera d’habitatges i t’assessorem en tot el procés de recerca del teu habitatge ideal, incloent les despeses i impostos associats.

Related posts

Què haig de saber sobre els fons Europeus destinats a la rehabilitació energètica de comunitats de propietaris a Catalunya

La construcció i el consum dels edificis són la tercera causa principal de consum energètic a...

Continue reading

Què has de saber si demanaràs una hipoteca en 2021

Per a aquest 2021 el sector immobiliari espera un augment de les operacions de compravenda i una...

Continue reading

És el 2021 un bon moment per a invertir en habitatge al Maresme?

Ens acomiadem de l'any 2020 que de bé segur no serà recordat amb afecte per ningú. La pandèmia...

Continue reading

Join The Discussion

Comentaris Recents

    ¿Aún no ha encontrado lo que buscaba?

    Subscríbase a nuestra newsletter para recibir ofertas exclusivas y las últimas noticias