Mataró actualitza els coeficients de la plusvàlua municipal per al 2024

6 de febrer de 2024

A l’inici de cada any, s’actualitzen diversos gravàmens. Entre ells, l’impost de la plusvàlua municipal, del qual ja hem parlat en anteriors ocasions.

Aquest 2024 no ha estat una excepció. Analitzem els canvis dels coeficients aprovats pels ajuntaments durant aquest exercici i repassem com cal calcular la plusvàlua municipal a Mataró en vendre, heretar o donar un habitatge.

Què és la plusvàlua municipal?

La plusvàlua es refereix a l‘impost de caràcter municipal que es cobra per l’increment del valor que sofreix un immoble o terreny quan es produeix una transmissió, sigui mitjançant una venda, herència o donació.

Es fonamenta en el principi que el propietari ha d’aportar una part dels guanys obtinguts per l’augment del valor del seu habitatge, atribuïble a:

 1. Avanços urbanístics.
 2. Millores en les infraestructures pròximes.

Com calcular la plusvàlua municipal a Mataró?

L’any 2021, el Govern va instaurar – mitjançant el Reial decret llei 26/2021 – una reforma en l’impost de la plusvàlua municipal, ajustant-se a una errata del Tribunal Constitucional que invalidava l’anterior esquema d’aquest tribut.

Una modificació que va introduir dos mètodes per a calcular la plusvàlua, un “objectiu” i un altre “real”. El contribuent serà l’encarregat de poder triar l’opció que li resulti més favorable econòmicament.

El mètode objectiu considera:

 • El valor cadastral del terreny: es troba en el rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI) que s’abona anualment al municipi.
 • Un coeficient determinat pels ajuntaments aplicable al valor cadastral: varia segons la durada de la tinença del bé per a determinar la base imposable.
 • Una taxa imposada pel municipi: és aproximadament del 30% i s’aplica a la base imposable per a calcular l’import a pagar.

El mètode real es basa en:

 • La diferència entre el valor d’adquisició del bé immoble i el valor de transmissió (quantia assignada al bé en l’impost de successions i donacions o en l’impost de transmissió patrimonials).
 • Sobre aquesta variació s’aplica la proporció que el valor del sòl representa sobre el valor total de l’habitatge. Per exemple, si el valor cadastral del sòl del 30% del total, aquest percentatge s’aplica a la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió per a establir la base imposable.
 • A aquesta base imposable se li aplica a una taxa municipal pròxima al 30% per a definir el total a ingressar.

Una exemplificació d’aquests càlculs?

S’adquireix un immoble a Mataró el 15 de febrer de 2017 a 210.000 € i la seva posterior venda es produeix el 23 de novembre de 2021 a 250.000 €. El valor registrat en el cadastre és de 100.000 €, dels quals 60.000 € corresponen al terreny. La taxa aplicable és del 30%.

Valor d’adquisició: 210.000 €.

Valor de transmissió: 250.000 €.

Plusvàlua de 40.000 € amb el que es liquida el tribut.

 • Mètode objectiu:

60.000 € (valor cadastral del sòl) x 0,16 (coeficient pels quatre anys) = 9.600 € de base imposable.

Quota tributària= 9.600 € x 30% = 2.880 €.

 • Mètode real:

Valor de transmissió: 250.000 € x 60% = 150.000 €.

Valor d’adquisició = 210.000 € x 60% = 126.000 €.

Base imposable = 150.000 € – 126.000 € = 24.000 €.

Quota tributària = 24.000 € x 0.30 = 7.200 €.

En aquest escenari, el mètode més favorable per al contribuent seria el càlcul objectiu.

Quins coeficients incrementen i quins disminueixen l’any 2024?

Per a determinar el paràmetre adequat que aplicar en el càlcul objectiu del valor cadastral del sòl, és crucial considerar el temps transcorregut des de l’adquisició de la propietat fins a la venda.

Els coeficients aprovats pels ajuntaments durant l’exercici de 2024 són els següents:

Plusvàlua municipal

Respecte a l’evolució de 2023 a 2024, cal destacar:

 • L’estabilitat en els percentatges de canvis per als primers cinc anys i entre els dotze i catorze.
 • Els notables increments en el vuitè any.
 • Decreixements significatius a partir del setzè any, amb una reducció màxima del 6%.
 • Una disminució del 5% per a tinences de vint anys o més.

L’Ajuntament de Mataró ha de complir obligatòriament aquests coeficients?

La resposta és no. Aquests paràmetres s’estableixen com a límits màxims. Els municipis tenen l’opció, però no l’obligació, d’adoptar-los.

Plusvàlua municipal

És el moment de vendre la teva propietat a Mataró amb Area Real Estate

Si d’entre els teus objectius per a aquest 2024 es troba la venda del teu habitatge a Mataró, t’interessarà saber que a Area Real Estate hem elaborat la guia definitiva que t’ajudarà a prendre les decisions més encertades.

Un document imprescindible per a qualsevol propietari on descobriràs molts més consells i recomanacions. Pots descarregar-t’ho ara de forma completament gratuïta, aquí.

No dubtis a contactar amb els nostres assessors o visitar la nostra immobiliària de Mataró o Llavaneres per a obtenir més informació. T’esperem en:

 • Vía Europa, 173, Local 2, Mataró.
 • Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 22, Sant Andreu de Llavaneres.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?